23/9/15

                                     
     
                              Δεν χρειάζεται δίπλωμα, ασφάλεια, άδεια
                               
                  H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ!